TK ĐB tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-03-2023
Chọn năm
Chọn tháng

Thống kê bảng đặc biệt tháng 3 xổ số Miền Bắc

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2022 24876 09390 42113 42399 84917 78356 74079 62593 08663 72929 61349 31953 66650 48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348 76044 43218 38074 71400 88460 15972 80965 20182 59903 89914 12239
2023 08798 45483 48657 32273 57765

Thống kê chạm XSMB tháng 3

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 15 lần 17 lần 28 lần
1 6 lần 0 lần 19 lần
2 1 lần 3 lần 18 lần
3 1 lần 9 lần 17 lần
4 4 lần 3 lần 16 lần
5 4 lần 2 lần 15 lần
6 6 lần 2 lần 15 lần
7 5 lần 3 lần 14 lần
8 2 lần 4 lần 17 lần
9 4 lần 5 lần 19 lần

Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
10 ngày 26-03-2023, 25-03-2023, 24-03-2023, 23-03-2023, 22-03-2023, 21-03-2023, 20-03-2023, 19-03-2023, 18-03-2023, 17-03-2023, 16-03-2023, 15-03-2023, 14-03-2023, 13-03-2023, 12-03-2023
56 - 74 - 97 3 ngày 25-03-2023, 23-03-2023, 22-03-2023
69 - 56 - 57 3 ngày 24-03-2023, 23-03-2023, 22-03-2023
69 - 56 - 46 3 ngày 24-03-2023, 23-03-2023, 22-03-2023
57 - 46 - 69 3 ngày 24-03-2023, 23-03-2023, 22-03-2023
46 - 57 - 56 3 ngày 24-03-2023, 23-03-2023, 22-03-2023
60 - 74 - 46 2 ngày 23-03-2023, 22-03-2023
60 - 57 - 56 2 ngày 23-03-2023, 22-03-2023
60 - 74 - 56 2 ngày 23-03-2023, 22-03-2023
60 - 74 - 94 2 ngày 23-03-2023, 22-03-2023
cyprustemp cwate gokteada codecampr poppyLon ventura146 girLsaskguysshow japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary